Farewell old home – Tạm biệt ngôi nhà cũ

Từ rất lâu rồi mình không còn cập nhật blog nữa. Tuy nhiên, nay mình muốn quay trở lại viết blog. Với wordpress hiện tại, mình cảm thấy trang editor khá nặng nề nên mình sẽ chuyển sang trang mới bằng công nghệ .NET 6 có tốc độ load nhanh hơn chạy server Azure.

Lúc này mình đã gỡ các bài cũ đi (một phần vì nó không còn hợp thời nữa, một số kiến thức bị sai), mình sẽ viết bài mới thay thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt thời gian qua.

Link trang nhà mới:
https://wesleykhoivo.azurewebsites.net/

Do nguồn kinh phí của mình hạn hẹp server có tốc độ load chậm, còn gói Azure cũng là miễn phí nên không có CDN, mong các bạn thông cảm.

Trước đây mình cũng có thư viện sách tải xuống, nhưng mình thấy rằng sách thì chúng ta nên mua bản quyền để ủng hộ tác giả, do đó sau này mình chỉ sẽ dẫn link đến các trang bán sách như Amazon.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem blog mình thời gian qua.